Home
Company

Contact us

联系我们:

QNX 中国办事处
电话:+86-1580 077 0850
联系人: 张人杰先生
电子邮件: ZhangA@qnx.com

QNX 中国 - 通用嵌入式系统
动力科技上海(QNX 分销商)
西康路1068号
维多利亚广场 A 座 15层B 室
中国上海
200060 P.R.C.
电话: 86 21 511 81118
传真: 86 21 511 81119
联系人: 昂正湖先生
邮箱:daniel@tech-kinetics.com

动力科技北京(QNX 分销商)
北京市朝阳区望京园603号悠乐汇C2109
电话:010-82896184
联系人:张朝辉
邮箱:henry@tech-kinetics.com

大连东显电子有限公司(QNX 分销商)
中国大连经济技术开发区淮河中路99-5号
邮编:116620
电话:86-411-39219512-807
      (0)13322292512
传真:86-411-39219512-806
联系人: 单昀
sy@edlcd.com

一方梯队软件股份公司介绍
蒋云浩
总经理
Jiang.yunhao@infoteam.com.cn
010-58876786*607
139-1071-7651

侯楠
高级销售经理
Hou.nan@infoteam.com.cn
010-58876786*608
138-1187-0778